مقالات

سیستم ارتینگ
به طور کلی کره زمین را میتوان به عنوان یک مرجع پتانسیل صفر در نظر گرفت که این پتانسیل صفر به تمام اتصالات و هادی هایی که به زمین متصل هستند اعمال میگردد. قسمتهای رسانای تجهیزات الکتریکی زمانی که به این پتانسیل صفر متصل میگردند در صورتی که در آنها حالت اتصال کوتاه در قسمت های هادی تجهیزات بوجود آید،اطراف سیستم اتصال به زمین تقریبا دارای همان ولتاژ میگردد و در نتیجه از ایجاد ولتاژ از برق گرفتگی و نیز آتش سوزی جلوگیری می کند.o    برای اجرای سیستم اتصال به زمین دو روش کلی وجود دارد:
1)    روش عمقی
2)    روش سطحیروش عمقی:
در روش عمقی که از طریق حفر چاه انجام میگیرد انتخاب محل احداث چاه بسیار اهمییت دارد. بهترین مکان پایین ترین سطح منطقه است بدلیل اینکه احتمال ذسترسی به رطوبت حتی الامکان در عمق کمتری وجود دارد. البته مناطقی که بیشتر در معرض رطوبت و یا آب قرار دارند نیز برای حفاری و احداث چاه ارت مناسب می باشند ، مانند : باغچه ، زمین های چمنی و فضاهای سبز...
عمق چاه: عمق چاه ارت بستگی به مقاومت مخصوص زمین دارد و در مناطقی که خاک کشاورزی یا خاک سرند شده وجود دارد عمق کمتر و در مناطق سنگلاخی و شنی عمق بیشتری نیاز است. در بیشتر موارد عمق چاه بین 4 تا 8 متر با توجه به تشخیص کارشناس مجرب تعیین میگردد و پس از محاسبه مقومت مخصوص خاک، حفاری انجام میگیرد و قطر چاه ارت نیز حدود 80 تا 90 سانتی متر است.
مصالح مورد نیاز برای احداث چاه:
o    صفحه مسی 5/0×66×66
o    کابل مسی نمره 35 یا 50 یا 70
o    پیچ و اتصالات
o    کلمپ calamp
o    لوله پلیکا
o    وسایل جوش انفجاری
o    شینه اتصال به زمین
o    بنتونیت یا LOM
o    کابلشو
اتصال سیم به صفحه: یکی از مهمترین موارد، اتصال سیم به صفحه میباشد که باید حتما از جوش نقره یا برنج و یا کدولد استفاده شود.
پر نمودن چاه ارت: ابتدا در حدود 450 تا 750 کیلوگرم بنتونیت را با آب مخلوط کرده و به صورت دوغاب درآورده، آنرا بر روی صفحه مسی (که در داخل چاه به صورت عمودی قرار گرفته است) میریزیم. هرچه دوغاب غلیظ تر باشد کیفیت کار بهتر خواهد شد. اطراف صفحه مسی تا بالای صفحه با دوغاب پر میشود. در این زمان باید به دوغاب فرصت داده شود تا سفت گردد. لوله پلیکای سوراخ شده را به صورت مورب در مرکز چاه و بالای صفحه مسی قرار میدهیم و با خاک سرند شده و نرم شروع به پر کردن میکنیم. باید دقت شود که بنتونیت سفت شده باشد.
لازم به ذکر است که لوله پلیکای سوراخ شده لوله ی شارژ آب خواهد بود و در فصول گرم سال باید به داخل چاه ارت از طریق لوله آب تزریق نماییم. اگر شارژ آب صورت نگیرد اهماژ چاه ارت بالا خواهد رفت.
پس از اتمام کار بوسیله ارت تستر اهماژ چاه اندازه گیری میشود. اهماژ قابل توجه برای چاه ارت زیر 2 اهم میباشد که متخصصین شرکت مانا بنای نوین اجرا (مبنا) مجری و طراح سیستم ارتینگ و چاه ارت (حتی با اهماژ درخواستی شما ) میباشند. ونیز شایان ذکر است که در صورت تمایل متخصصین این شرکت مشاوره و بازدید رایگان را در اختیار شما قرار خواهند داد.
 تمامی تجیزات الکترونیکی و شبکه های کامپیوتری و دستگاه های ATM  به جهت طول عمر دستگاه، حذف نویز و ایمنی نیاز به چاه ارت با اهماژ زیر 2 اهم را دارند.
شرکت مبنا افتخار این را دارد که در صورت درخواست شما تاییدیه و گواهینامه ایمنی سیستم ارتینگ از بخش ایمنی وزارت کار وامور اجتماعی که به سیستم هایی که اهماژ آنها زیر 2 اهم است تعلق میگیرد را به شما تقدیم کند.
لازم به ذکر است که طبق این گواهینامه لوح گارانتی یکساله نیز به شما تعلق میگیرد.
سیستم ارتینگ
به طور کلی کره زمین را میتوان به عنوان یک مرجع پتانسیل صفر در نظر گرفت که این پتانسیل صفر به تمام اتصالات و هادی هایی که به زمین متصل هستند اعمال میگردد. قسمتهای رسانای تجهیزات الکتریکی زمانی که به این پتانسیل صفر متصل میگردند در صورتی که در آنها حالت اتصال کوتاه در قسمت های هادی تجهیزات بوجود آید،اطراف سیستم اتصال به زمین تقریبا دارای همان ولتاژ میگردد و در نتیجه از ایجاد ولتاژ از برق گرفتگی و نیز آتش سوزی جلوگیری می کند.o    برای اجرای سیستم اتصال به زمین دو روش کلی وجود دارد:
1)    روش عمقی
2)    روش سطحیروش عمقی:
در روش عمقی که از طریق حفر چاه انجام میگیرد انتخاب محل احداث چاه بسیار اهمییت دارد. بهترین مکان پایین ترین سطح منطقه است بدلیل اینکه احتمال ذسترسی به رطوبت حتی الامکان در عمق کمتری وجود دارد. البته مناطقی که بیشتر در معرض رطوبت و یا آب قرار دارند نیز برای حفاری و احداث چاه ارت مناسب می باشند ، مانند : باغچه ، زمین های چمنی و فضاهای سبز...
عمق چاه: عمق چاه ارت بستگی به مقاومت مخصوص زمین دارد و در مناطقی که خاک کشاورزی یا خاک سرند شده وجود دارد عمق کمتر و در مناطق سنگلاخی و شنی عمق بیشتری نیاز است. در بیشتر موارد عمق چاه بین 4 تا 8 متر با توجه به تشخیص کارشناس مجرب تعیین میگردد و پس از محاسبه مقومت مخصوص خاک، حفاری انجام میگیرد و قطر چاه ارت نیز حدود 80 تا 90 سانتی متر است.
مصالح مورد نیاز برای احداث چاه:
o    صفحه مسی 5/0×66×66
o    کابل مسی نمره 35 یا 50 یا 70
o    پیچ و اتصالات
o    کلمپ calamp
o    لوله پلیکا
o    وسایل جوش انفجاری
o    شینه اتصال به زمین
o    بنتونیت یا LOM
o    کابلشو
اتصال سیم به صفحه: یکی از مهمترین موارد، اتصال سیم به صفحه میباشد که باید حتما از جوش نقره یا برنج و یا کدولد استفاده شود.
پر نمودن چاه ارت: ابتدا در حدود 450 تا 750 کیلوگرم بنتونیت را با آب مخلوط کرده و به صورت دوغاب درآورده، آنرا بر روی صفحه مسی (که در داخل چاه به صورت عمودی قرار گرفته است) میریزیم. هرچه دوغاب غلیظ تر باشد کیفیت کار بهتر خواهد شد. اطراف صفحه مسی تا بالای صفحه با دوغاب پر میشود. در این زمان باید به دوغاب فرصت داده شود تا سفت گردد. لوله پلیکای سوراخ شده را به صورت مورب در مرکز چاه و بالای صفحه مسی قرار میدهیم و با خاک سرند شده و نرم شروع به پر کردن میکنیم. باید دقت شود که بنتونیت سفت شده باشد.
لازم به ذکر است که لوله پلیکای سوراخ شده لوله ی شارژ آب خواهد بود و در فصول گرم سال باید به داخل چاه ارت از طریق لوله آب تزریق نماییم. اگر شارژ آب صورت نگیرد اهماژ چاه ارت بالا خواهد رفت.
پس از اتمام کار بوسیله ارت تستر اهماژ چاه اندازه گیری میشود. اهماژ قابل توجه برای چاه ارت زیر 2 اهم میباشد که متخصصین شرکت مانا بنای نوین اجرا (مبنا) مجری و طراح سیستم ارتینگ و چاه ارت (حتی با اهماژ درخواستی شما ) میباشند. ونیز شایان ذکر است که در صورت تمایل متخصصین این شرکت مشاوره و بازدید رایگان را در اختیار شما قرار خواهند داد.
 تمامی تجیزات الکترونیکی و شبکه های کامپیوتری و دستگاه های ATM  به جهت طول عمر دستگاه، حذف نویز و ایمنی نیاز به چاه ارت با اهماژ زیر 2 اهم را دارند.
شرکت مبنا افتخار این را دارد که در صورت درخواست شما تاییدیه و گواهینامه ایمنی سیستم ارتینگ از بخش ایمنی وزارت کار وامور اجتماعی که به سیستم هایی که اهماژ آنها زیر 2 اهم است تعلق میگیرد را به شما تقدیم کند.
لازم به ذکر است که طبق این گواهینامه لوح گارانتی یکساله نیز به شما تعلق میگیرد.
سیستم ارتینگ
به طور کلی کره زمین را میتوان به عنوان یک مرجع پتانسیل صفر در نظر گرفت که این پتانسیل صفر به تمام اتصالات و هادی هایی که به زمین متصل هستند اعمال میگردد. قسمتهای رسانای تجهیزات الکتریکی زمانی که به این پتانسیل صفر متصل میگردند در صورتی که در آنها حالت اتصال کوتاه در قسمت های هادی تجهیزات بوجود آید،اطراف سیستم اتصال به زمین تقریبا دارای همان ولتاژ میگردد و در نتیجه از ایجاد ولتاژ از برق گرفتگی و نیز آتش سوزی جلوگیری می کند.o    برای اجرای سیستم اتصال به زمین دو روش کلی وجود دارد:
1)    روش عمقی
2)    روش سطحیروش عمقی:
در روش عمقی که از طریق حفر چاه انجام میگیرد انتخاب محل احداث چاه بسیار اهمییت دارد. بهترین مکان پایین ترین سطح منطقه است بدلیل اینکه احتمال ذسترسی به رطوبت حتی الامکان در عمق کمتری وجود دارد. البته مناطقی که بیشتر در معرض رطوبت و یا آب قرار دارند نیز برای حفاری و احداث چاه ارت مناسب می باشند ، مانند : باغچه ، زمین های چمنی و فضاهای سبز...
عمق چاه: عمق چاه ارت بستگی به مقاومت مخصوص زمین دارد و در مناطقی که خاک کشاورزی یا خاک سرند شده وجود دارد عمق کمتر و در مناطق سنگلاخی و شنی عمق بیشتری نیاز است. در بیشتر موارد عمق چاه بین 4 تا 8 متر با توجه به تشخیص کارشناس مجرب تعیین میگردد و پس از محاسبه مقومت مخصوص خاک، حفاری انجام میگیرد و قطر چاه ارت نیز حدود 80 تا 90 سانتی متر است.
مصالح مورد نیاز برای احداث چاه:
o    صفحه مسی 5/0×66×66
o    کابل مسی نمره 35 یا 50 یا 70
o    پیچ و اتصالات
o    کلمپ calamp
o    لوله پلیکا
o    وسایل جوش انفجاری
o    شینه اتصال به زمین
o    بنتونیت یا LOM
o    کابلشو
اتصال سیم به صفحه: یکی از مهمترین موارد، اتصال سیم به صفحه میباشد که باید حتما از جوش نقره یا برنج و یا کدولد استفاده شود.
پر نمودن چاه ارت: ابتدا در حدود 450 تا 750 کیلوگرم بنتونیت را با آب مخلوط کرده و به صورت دوغاب درآورده، آنرا بر روی صفحه مسی (که در داخل چاه به صورت عمودی قرار گرفته است) میریزیم. هرچه دوغاب غلیظ تر باشد کیفیت کار بهتر خواهد شد. اطراف صفحه مسی تا بالای صفحه با دوغاب پر میشود. در این زمان باید به دوغاب فرصت داده شود تا سفت گردد. لوله پلیکای سوراخ شده را به صورت مورب در مرکز چاه و بالای صفحه مسی قرار میدهیم و با خاک سرند شده و نرم شروع به پر کردن میکنیم. باید دقت شود که بنتونیت سفت شده باشد.
لازم به ذکر است که لوله پلیکای سوراخ شده لوله ی شارژ آب خواهد بود و در فصول گرم سال باید به داخل چاه ارت از طریق لوله آب تزریق نماییم. اگر شارژ آب صورت نگیرد اهماژ چاه ارت بالا خواهد رفت.
پس از اتمام کار بوسیله ارت تستر اهماژ چاه اندازه گیری میشود. اهماژ قابل توجه برای چاه ارت زیر 2 اهم میباشد که متخصصین شرکت مانا بنای نوین اجرا (مبنا) مجری و طراح سیستم ارتینگ و چاه ارت (حتی با اهماژ درخواستی شما ) میباشند. ونیز شایان ذکر است که در صورت تمایل متخصصین این شرکت مشاوره و بازدید رایگان را در اختیار شما قرار خواهند داد.
 تمامی تجیزات الکترونیکی و شبکه های کامپیوتری و دستگاه های ATM  به جهت طول عمر دستگاه، حذف نویز و ایمنی نیاز به چاه ارت با اهماژ زیر 2 اهم را دارند.
شرکت مبنا افتخار این را دارد که در صورت درخواست شما تاییدیه و گواهینامه ایمنی سیستم ارتینگ از بخش ایمنی وزارت کار وامور اجتماعی که به سیستم هایی که اهماژ آنها زیر 2 اهم است تعلق میگیرد را به شما تقدیم کند.
لازم به ذکر است که طبق این گواهینامه لوح گارانتی یکساله نیز به شما تعلق میگیرد.
سیستم ارتینگ
به طور کلی کره زمین را میتوان به عنوان یک مرجع پتانسیل صفر در نظر گرفت که این پتانسیل صفر به تمام اتصالات و هادی هایی که به زمین متصل هستند اعمال میگردد. قسمتهای رسانای تجهیزات الکتریکی زمانی که به این پتانسیل صفر متصل میگردند در صورتی که در آنها حالت اتصال کوتاه در قسمت های هادی تجهیزات بوجود آید،اطراف سیستم اتصال به زمین تقریبا دارای همان ولتاژ میگردد و در نتیجه از ایجاد ولتاژ از برق گرفتگی و نیز آتش سوزی جلوگیری می کند.o    برای اجرای سیستم اتصال به زمین دو روش کلی وجود دارد:
1)    روش عمقی
2)    روش سطحیروش عمقی:
در روش عمقی که از طریق حفر چاه انجام میگیرد انتخاب محل احداث چاه بسیار اهمییت دارد. بهترین مکان پایین ترین سطح منطقه است بدلیل اینکه احتمال ذسترسی به رطوبت حتی الامکان در عمق کمتری وجود دارد. البته مناطقی که بیشتر در معرض رطوبت و یا آب قرار دارند نیز برای حفاری و احداث چاه ارت مناسب می باشند ، مانند : باغچه ، زمین های چمنی و فضاهای سبز...
عمق چاه: عمق چاه ارت بستگی به مقاومت مخصوص زمین دارد و در مناطقی که خاک کشاورزی یا خاک سرند شده وجود دارد عمق کمتر و در مناطق سنگلاخی و شنی عمق بیشتری نیاز است. در بیشتر موارد عمق چاه بین 4 تا 8 متر با توجه به تشخیص کارشناس مجرب تعیین میگردد و پس از محاسبه مقومت مخصوص خاک، حفاری انجام میگیرد و قطر چاه ارت نیز حدود 80 تا 90 سانتی متر است.
مصالح مورد نیاز برای احداث چاه:
o    صفحه مسی 5/0×66×66
o    کابل مسی نمره 35 یا 50 یا 70
o    پیچ و اتصالات
o    کلمپ calamp
o    لوله پلیکا
o    وسایل جوش انفجاری
o    شینه اتصال به زمین
o    بنتونیت یا LOM
o    کابلشو
اتصال سیم به صفحه: یکی از مهمترین موارد، اتصال سیم به صفحه میباشد که باید حتما از جوش نقره یا برنج و یا کدولد استفاده شود.
پر نمودن چاه ارت: ابتدا در حدود 450 تا 750 کیلوگرم بنتونیت را با آب مخلوط کرده و به صورت دوغاب درآورده، آنرا بر روی صفحه مسی (که در داخل چاه به صورت عمودی قرار گرفته است) میریزیم. هرچه دوغاب غلیظ تر باشد کیفیت کار بهتر خواهد شد. اطراف صفحه مسی تا بالای صفحه با دوغاب پر میشود. در این زمان باید به دوغاب فرصت داده شود تا سفت گردد. لوله پلیکای سوراخ شده را به صورت مورب در مرکز چاه و بالای صفحه مسی قرار میدهیم و با خاک سرند شده و نرم شروع به پر کردن میکنیم. باید دقت شود که بنتونیت سفت شده باشد.
لازم به ذکر است که لوله پلیکای سوراخ شده لوله ی شارژ آب خواهد بود و در فصول گرم سال باید به داخل چاه ارت از طریق لوله آب تزریق نماییم. اگر شارژ آب صورت نگیرد اهماژ چاه ارت بالا خواهد رفت.
پس از اتمام کار بوسیله ارت تستر اهماژ چاه اندازه گیری میشود. اهماژ قابل توجه برای چاه ارت زیر 2 اهم میباشد که متخصصین شرکت مانا بنای نوین اجرا (مبنا) مجری و طراح سیستم ارتینگ و چاه ارت (حتی با اهماژ درخواستی شما ) میباشند. ونیز شایان ذکر است که در صورت تمایل متخصصین این شرکت مشاوره و بازدید رایگان را در اختیار شما قرار خواهند داد.
 تمامی تجیزات الکترونیکی و شبکه های کامپیوتری و دستگاه های ATM  به جهت طول عمر دستگاه، حذف نویز و ایمنی نیاز به چاه ارت با اهماژ زیر 2 اهم را دارند.
شرکت مبنا افتخار این را دارد که در صورت درخواست شما تاییدیه و گواهینامه ایمنی سیستم ارتینگ از بخش ایمنی وزارت کار وامور اجتماعی که به سیستم هایی که اهماژ آنها زیر 2 اهم است تعلق میگیرد را به شما تقدیم کند.
لازم به ذکر است که طبق این گواهینامه لوح گارانتی یکساله نیز به شما تعلق میگیرد.
سیستم ارتینگ
به طور کلی کره زمین را میتوان به عنوان یک مرجع پتانسیل صفر در نظر گرفت که این پتانسیل صفر به تمام اتصالات و هادی هایی که به زمین متصل هستند اعمال میگردد. قسمتهای رسانای تجهیزات الکتریکی زمانی که به این پتانسیل صفر متصل میگردند در صورتی که در آنها حالت اتصال کوتاه در قسمت های هادی تجهیزات بوجود آید،اطراف سیستم اتصال به زمین تقریبا دارای همان ولتاژ میگردد و در نتیجه از ایجاد ولتاژ از برق گرفتگی و نیز آتش سوزی جلوگیری می کند.o    برای اجرای سیستم اتصال به زمین دو روش کلی وجود دارد:
1)    روش عمقی
2)    روش سطحیروش عمقی:
در روش عمقی که از طریق حفر چاه انجام میگیرد انتخاب محل احداث چاه بسیار اهمییت دارد. بهترین مکان پایین ترین سطح منطقه است بدلیل اینکه احتمال ذسترسی به رطوبت حتی الامکان در عمق کمتری وجود دارد. البته مناطقی که بیشتر در معرض رطوبت و یا آب قرار دارند نیز برای حفاری و احداث چاه ارت مناسب می باشند ، مانند : باغچه ، زمین های چمنی و فضاهای سبز...
عمق چاه: عمق چاه ارت بستگی به مقاومت مخصوص زمین دارد و در مناطقی که خاک کشاورزی یا خاک سرند شده وجود دارد عمق کمتر و در مناطق سنگلاخی و شنی عمق بیشتری نیاز است. در بیشتر موارد عمق چاه بین 4 تا 8 متر با توجه به تشخیص کارشناس مجرب تعیین میگردد و پس از محاسبه مقومت مخصوص خاک، حفاری انجام میگیرد و قطر چاه ارت نیز حدود 80 تا 90 سانتی متر است.
مصالح مورد نیاز برای احداث چاه:
o    صفحه مسی 5/0×66×66
o    کابل مسی نمره 35 یا 50 یا 70
o    پیچ و اتصالات
o    کلمپ calamp
o    لوله پلیکا
o    وسایل جوش انفجاری
o    شینه اتصال به زمین
o    بنتونیت یا LOM
o    کابلشو
اتصال سیم به صفحه: یکی از مهمترین موارد، اتصال سیم به صفحه میباشد که باید حتما از جوش نقره یا برنج و یا کدولد استفاده شود.
پر نمودن چاه ارت: ابتدا در حدود 450 تا 750 کیلوگرم بنتونیت را با آب مخلوط کرده و به صورت دوغاب درآورده، آنرا بر روی صفحه مسی (که در داخل چاه به صورت عمودی قرار گرفته است) میریزیم. هرچه دوغاب غلیظ تر باشد کیفیت کار بهتر خواهد شد. اطراف صفحه مسی تا بالای صفحه با دوغاب پر میشود. در این زمان باید به دوغاب فرصت داده شود تا سفت گردد. لوله پلیکای سوراخ شده را به صورت مورب در مرکز چاه و بالای صفحه مسی قرار میدهیم و با خاک سرند شده و نرم شروع به پر کردن میکنیم. باید دقت شود که بنتونیت سفت شده باشد.
لازم به ذکر است که لوله پلیکای سوراخ شده لوله ی شارژ آب خواهد بود و در فصول گرم سال باید به داخل چاه ارت از طریق لوله آب تزریق نماییم. اگر شارژ آب صورت نگیرد اهماژ چاه ارت بالا خواهد رفت.
پس از اتمام کار بوسیله ارت تستر اهماژ چاه اندازه گیری میشود. اهماژ قابل توجه برای چاه ارت زیر 2 اهم میباشد که متخصصین شرکت مانا بنای نوین اجرا (مبنا) مجری و طراح سیستم ارتینگ و چاه ارت (حتی با اهماژ درخواستی شما ) میباشند. ونیز شایان ذکر است که در صورت تمایل متخصصین این شرکت مشاوره و بازدید رایگان را در اختیار شما قرار خواهند داد.
 تمامی تجیزات الکترونیکی و شبکه های کامپیوتری و دستگاه های ATM  به جهت طول عمر دستگاه، حذف نویز و ایمنی نیاز به چاه ارت با اهماژ زیر 2 اهم را دارند.
شرکت مبنا افتخار این را دارد که در صورت درخواست شما تاییدیه و گواهینامه ایمنی سیستم ارتینگ از بخش ایمنی وزارت کار وامور اجتماعی که به سیستم هایی که اهماژ آنها زیر 2 اهم است تعلق میگیرد را به شما تقدیم کند.
لازم به ذکر است که طبق این گواهینامه لوح گارانتی یکساله نیز به شما تعلق میگیرد.
سیستم ارتینگ
به طور کلی کره زمین را میتوان به عنوان یک مرجع پتانسیل صفر در نظر گرفت که این پتانسیل صفر به تمام اتصالات و هادی هایی که به زمین متصل هستند اعمال میگردد. قسمتهای رسانای تجهیزات الکتریکی زمانی که به این پتانسیل صفر متصل میگردند در صورتی که در آنها حالت اتصال کوتاه در قسمت های هادی تجهیزات بوجود آید،اطراف سیستم اتصال به زمین تقریبا دارای همان ولتاژ میگردد و در نتیجه از ایجاد ولتاژ از برق گرفتگی و نیز آتش سوزی جلوگیری می کند.o    برای اجرای سیستم اتصال به زمین دو روش کلی وجود دارد:
1)    روش عمقی
2)    روش سطحیروش عمقی:
در روش عمقی که از طریق حفر چاه انجام میگیرد انتخاب محل احداث چاه بسیار اهمییت دارد. بهترین مکان پایین ترین سطح منطقه است بدلیل اینکه احتمال ذسترسی به رطوبت حتی الامکان در عمق کمتری وجود دارد. البته مناطقی که بیشتر در معرض رطوبت و یا آب قرار دارند نیز برای حفاری و احداث چاه ارت مناسب می باشند ، مانند : باغچه ، زمین های چمنی و فضاهای سبز...
عمق چاه: عمق چاه ارت بستگی به مقاومت مخصوص زمین دارد و در مناطقی که خاک کشاورزی یا خاک سرند شده وجود دارد عمق کمتر و در مناطق سنگلاخی و شنی عمق بیشتری نیاز است. در بیشتر موارد عمق چاه بین 4 تا 8 متر با توجه به تشخیص کارشناس مجرب تعیین میگردد و پس از محاسبه مقومت مخصوص خاک، حفاری انجام میگیرد و قطر چاه ارت نیز حدود 80 تا 90 سانتی متر است.
مصالح مورد نیاز برای احداث چاه:
o    صفحه مسی 5/0×66×66
o    کابل مسی نمره 35 یا 50 یا 70
o    پیچ و اتصالات
o    کلمپ calamp
o    لوله پلیکا
o    وسایل جوش انفجاری
o    شینه اتصال به زمین
o    بنتونیت یا LOM
o    کابلشو
اتصال سیم به صفحه: یکی از مهمترین موارد، اتصال سیم به صفحه میباشد که باید حتما از جوش نقره یا برنج و یا کدولد استفاده شود.
پر نمودن چاه ارت: ابتدا در حدود 450 تا 750 کیلوگرم بنتونیت را با آب مخلوط کرده و به صورت دوغاب درآورده، آنرا بر روی صفحه مسی (که در داخل چاه به صورت عمودی قرار گرفته است) میریزیم. هرچه دوغاب غلیظ تر باشد کیفیت کار بهتر خواهد شد. اطراف صفحه مسی تا بالای صفحه با دوغاب پر میشود. در این زمان باید به دوغاب فرصت داده شود تا سفت گردد. لوله پلیکای سوراخ شده را به صورت مورب در مرکز چاه و بالای صفحه مسی قرار میدهیم و با خاک سرند شده و نرم شروع به پر کردن میکنیم. باید دقت شود که بنتونیت سفت شده باشد.
لازم به ذکر است که لوله پلیکای سوراخ شده لوله ی شارژ آب خواهد بود و در فصول گرم سال باید به داخل چاه ارت از طریق لوله آب تزریق نماییم. اگر شارژ آب صورت نگیرد اهماژ چاه ارت بالا خواهد رفت.
پس از اتمام کار بوسیله ارت تستر اهماژ چاه اندازه گیری میشود. اهماژ قابل توجه برای چاه ارت زیر 2 اهم میباشد که متخصصین شرکت مانا بنای نوین اجرا (مبنا) مجری و طراح سیستم ارتینگ و چاه ارت (حتی با اهماژ درخواستی شما ) میباشند. ونیز شایان ذکر است که در صورت تمایل متخصصین این شرکت مشاوره و بازدید رایگان را در اختیار شما قرار خواهند داد.
 تمامی تجیزات الکترونیکی و شبکه های کامپیوتری و دستگاه های ATM  به جهت طول عمر دستگاه، حذف نویز و ایمنی نیاز به چاه ارت با اهماژ زیر 2 اهم را دارند.
شرکت مبنا افتخار این را دارد که در صورت درخواست شما تاییدیه و گواهینامه ایمنی سیستم ارتینگ از بخش ایمنی وزارت کار وامور اجتماعی که به سیستم هایی که اهماژ آنها زیر 2 اهم است تعلق میگیرد را به شما تقدیم کند.
لازم به ذکر است که طبق این گواهینامه لوح گارانتی یکساله نیز به شما تعلق میگیرد.