سخن روز :
دود این شهر مرا از نفس انداخته است به هوای حرم کرب و بلا محتاجم
یا ابا عبدالله (ع)فبل آنی شوم خاک گل کوزه گران کاش خشتی شوم ونذر حسینیه شوم
دگر از دوری تو پاک شدم دیوانه......... آب ونانم شده عکس حرمت باور کن

نریمان

فایل پیدا نشد.

آخرین مراسم ها

اطلاعات تماس

سایر اطلاعات

سایر اطلاعات:

تلفن :