• slider-02.jpg
  • slider-1.jpg
  • slider-2.jpg
  • slider-3.jpg

خدمات شرکت مهندسین عمران سازه گاچ دژ

شرکت مهندسین عمران سازه گاچ دژ بهتر بشناسیم

 

کاشانه , سرپناه یا خانه کلماتی هستند که از دیر باز به معنای معمنی امن برای انسانها بو ده است و برای بهرمندی آن , انسان روز به روز در صدد تکامل بیشتر آن بر آمده است که از غار نشینی آغاز وهم اکنون به برج های بلند مرتبه رسیده است و علم بشر در استفاده از متریال های جدید و منا سب تر برای زیبایی و کیفیت بهتر , هر از گاه خلاقیت خود را به کار گمارده و پدیده ای نو خلق نموده است

 

ادامه مطلب...

 

پروژه ها